Protocol d’actuació i contenció del COVID19 en les fires d’artesania de l’Associació d’artesans del Pont de pedra de Girona

Distància de seguretat

Les carpes estaran separades entre sí per una lona lateral , per tal d’aillar i impedir el contacte entre els artesans. Tantmateix, també hi haurà una separació externa perquè no hi hagi accés des de l’exterior d’una parada a l’altra.
L’estructura de la fira estarà disposada en línia, i hi haurà un circuit delimitat per a  cada parada. Es posarà una valla protectora devant de cadascuna de les parades, formant un circuit tancat que quedarà delimitat també per cinta separadora. Els clients només podran entrar en el recinte per comprar d ‘un en un, i hauran de sortir pel mateix lloc. Els següents clients hauran d’esperar el seu torn situats pel darrera de les valles.
Les persones que s’apropin a la parada, hauran  de demanar permís a l’artesà per tocar els articles, i seran informats de les mesures d’higiene, tenint un gel hidroalcohòlic a la seva disposició en cada parada i a l’entrada i sortida del tancat .
Els transeunts que no desitgin visitar la fira, es  mantindran fora de l’espai  delimitat.
Hi haurà cartells informatius a l’entrada i sortida de cada parada.

Normes d’higiene

Els artesans aniran amb mascaretes protectores, i la seva obligatorietat també s’estendrà als compradors i visitants dins el recinte.
Cada parada disposarà d’un dispensador de gel hidroalcohòlic per als compradors i visitants, instalat a la valla d’accés, i seran informats del seu ús, tant amb els cartells informatius com per part del venedor. Hauran de fer ús, tant en l’entrada com a la sortida de la fira. Els artesans tindran també gel hidroalcohòlic per al seu ús personal.
Es prioritzarà l’ús dels mitjans electrònics de pagament envers el diner en metàlic, per tal d’augmentar la higiene. Cada artesà adequarà la parada per minimitzar riscos.

Distància de seguretat

Les carpes estaran separades entre sí per una lona lateral , per tal d’aillar i impedir el contacte entre els artesans. Tantmateix, també hi haurà una separació externa perquè no hi hagi accés des de l’exterior d’una parada a l’altra.
L’estructura de la fira estarà disposada en línia, i hi haurà un circuit delimitat per a  cada parada. Es posarà una valla protectora devant de cadascuna de les parades, formant un circuit tancat que quedarà delimitat també per cinta separadora. Els clients només podran entrar en el recinte per comprar d ‘un en un, i hauran de sortir pel mateix lloc. Els següents clients hauran d’esperar el seu torn situats pel darrera de les valles.
Les persones que s’apropin a la parada, hauran  de demanar permís a l’artesà per tocar els articles, i seran informats de les mesures d’higiene, tenint un gel hidroalcohòlic a la seva disposició en cada parada i a l’entrada i sortida del tancat .
Els transeunts que no desitgin visitar la fira, es  mantindran fora de l’espai  delimitat.
Hi haurà cartells informatius a l’entrada i sortida de cada parada.

Normes d’higiene

Els artesans aniran amb mascaretes protectores, i la seva obligatorietat també s’estendrà als compradors i visitants dins el recinte.
Cada parada disposarà d’un dispensador de gel hidroalcohòlic per als compradors i visitants, instalat a la valla d’accés, i seran informats del seu ús, tant amb els cartells informatius com per part del venedor. Hauran de fer ús, tant en l’entrada com a la sortida de la fira. Els artesans tindran també gel hidroalcohòlic per al seu ús personal.
Es prioritzarà l’ús dels mitjans electrònics de pagament envers el diner en metàlic, per tal d’augmentar la higiene. Cada artesà adequarà la parada per minimitzar riscos.